• +8801677154496

Group Composition

  • Fair Apparels Ltd. (Garments Unit)
  • Fair Apparels Ltd. (Dyeing Unit)
  • Fair Consumer Products Ltd.
  • Fair Multi-Packaging Ltd.
  • Fair Multi-Fibers Ltd.
  • B. R. Knitting Mills
  • Fair Embroidery
  • Fair Printex
  • Fair Spintex Ltd. (Proposed)